Blog Belangrijk - Belangrijk: Regel-Wijzigingen Voor Webwinkels Vanaf 13 Juni 2014

Belangrijk: regel-wijzigingen voor webwinkels vanaf 13 juni 2014

Op 13 juni 2014 vinden er een aantal regel-wijzigingen plaats voor webwinkels. Graag informeren we u over wat deze wijzigingen in gaan houden voor uw online bedrijf.

Een aantal nieuwe informatie-regels

Per 13 juni 2014 zult u meer informatie moeten geven aan uw klanten dan voorheen. Denk o.a. aan:

– Het  plaatsen van uitgebreide informatie over de bedenktijd en uw algemene voorwaarden. Een nieuwe regel daarbij is dat u voor uw klanten een modelformulier beschikbaar stelt. Dit formulier kan de consument invullen als men er voor kiest van de bedenktijd gebruik te gaan maken. Een voorbeeld van dit formulier vind u hier. U kunt gemakkelijk uw eigen formulieren aanmaken en plaatsen via http://www.jotform.com.

– U dient aan te geven of de verzendkosten voor de klant zijn indien hij/zij er voor kiest gebruik te maken van de bedenktijd. Doet u dit niet dan zijn de kosten voor verzenden voor uzelf.

– U geeft dan dat de klant recht heeft op een deugdelijk product.

– Verkoopt u digitale producten, diensten of abonnementen dan gelden daarvoor andere informatieverplichtingen.

U dient uw klanten te informeren voordat de bestelling is geplaatst. Na een bestelling dient u de informatie aan te leveren per e-mail of brief.

Veranderingen van de bedenktijd

Vanaf 13 juni 2014 wordt de wettelijke bedenktijd van bestellingen 14 dagen vanaf het moment dat uw klant zijn of haar product heeft ontvangen. Voor diensten geldt dat vanaf het moment dat de klant bestelt. Wanneer een klant gebruik wil maken van de bedenktijd ontbindt hij de overeenkomst. De klant kan de overeenkomst zonder reden opzeggen totdat de 14 dagen zijn gepasseerd. Dit kan zelfs voor al voor de levering van het product. Wanneer de klant meerdere producten tegelijk besteld en u deze niet tegelijk levert dan gaat de bedenktijd pas in na levering van het laatste product.

Wanneer u niet voldoet aan deze nieuwe regels over de bedenktijd dan wordt de bedenktijd verlengd tot twaalf maanden.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen dat de bedenktijd niet geldt in het geval van hygiënische of gezondheidsredenen, bijvoorbeeld bij ondergoed of badkleding. Hiervoor geldt dat wanneer de verzegeling van deze producten wordt verbroken er geen recht meer is op bedenktijd. Let er op dat u uw klant hier van te voren over informeert.

De uitzondering voor de volgende twee situaties geldt straks niet meer:

  • Internetveilingen
  • Abonnementen op kranten en tijdschriften

Regels voor diensten tijdens de bedenktijd

Lees hierover meer

Regels voor digitale content tijdens de bedenktijd

Lees hierover meer

Hoe werkt de bedenktijd?

Wanneer een klant er voor kiest gebruik te maken van de bedenktijd dient u het volgende te doen:

U dient na ontvangst van het ontbindingsformulier (of e-mail) van de klant direct een bevestiging te versturen. U heeft daarna 14 dagen de tijd om het bedrag terug te storten. Uiteraard mag u wachten tot u het product heeft teruggekregen. De klant is verplicht het product binnen veertien dagen na ontbinding terug te sturen. U moet in dat geval ook de verzendkosten terugbetalen, tenzij de klant heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de standaard (bijvoorbeeld bij verzekerd verzenden). In dat geval hoeft u alleen de standaard verzendkosten terug te betalen. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant. Voordat de klant besteld moet u hem of haar op de hoogte hebben gesteld van deze kosten. Doet u dit niet dan zijn de kosten alsnog voor u.