Blog Wet En Regelgeving - Wet- En Regelgeving Voor Webwinkels

Wet- en regelgeving voor webwinkels

Wat zijn de wettelijke eisen en voorwaarden voor het hebben van een webwinkel? Je bent verplicht om je aan te melden bij de belastingdienst als je je webwinkel meer wilt laten zijn dan een hobbyshop waarmee je alleen maar wilt bijverdienen. Wanneer je je aanmeldt als ondernemer bij de belastingdienst wordt je daarnaast ook BTW-plichtig. Voor de inkomstenbelasting stelt de Belastingdienst andere voorwaarden dan voor de BTW. Daarom kan het dus zo zijn dat je voor de BTW wel ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet.

In welke gevallen bent u ondernemer voor de BTW?

  • Je oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Of je nu wel of niet ingeschreven staat bij de kamer van koophandel maakt niet uit. Ook is het niet van belang of u winst maakt.
  • Als je werkt in dienstbetrekking en je daarnaast nog andere werkzaamheden hebt kan je voor die nevenwerkzaamheden als ondernemer voor de BTW worden beschouwt.
  • Als je zelfstandig een zaak exploiteert of een recht om er inkomsten aan te ontlenen.

Verkopen aan het buitenland

Als je aan het buitenland producten verkoopt krijgt je ook te maken met een aantal belastingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan invoerrechten en accijns. De BTW regels verschillen per land waarmee je handelt. Voor landen binnen de Europese Unie gelden andere regels dan voor landen buiten de EU.

Webwinkels en de wet

De belangrijkste voorwaarden en wettelijke eisen voor webwinkels staan beschreven in de Wet Verkoop op Afstand, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Elektronische Handel.

Wet verkoop op afstand

Deze wet beschermt consumenten tegen risico’s bij het sluiten van een overeenkomst op afstand, bijvoorbeeld via internet. In deze wet staat ook waar je de consument over moet informeren (de informatieplicht). De consument heeft standaard het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de koop te annuleren. Dit mag hij zonder toelichting doen. Als je als verkoper niet voldoet aan de informatieplicht heeft de consument een annuleringstermijn van 3 maanden.

Wet Elektronische Handel

Deze wet is gemaakt om meer vertrouwen te creëren in het elektronisch handelen. Een belangrijk onderdeel hiervoor zijn informatieverplichtingen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn overal bekend. De gegevens van een gemiddelde burger zijn in honderden bestanden te vinden. Denk hierbij aan de gemeente, belastingdienst of werkgever. Maar ook aan een huisarts, bibliotheek e.d. Heel veel mensen doen mee aan spaaracties, enquêtes of hebben een klantenkaart. De technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om de persoonsgegevens te verwerken. Daardoor kunnen er nieuwe diensten ontwikkelt worden waar een burger voordeel van heeft.

Al deze mogelijkheden kunnen natuurlijk ook een bedreiging vormen voor de privacy. De burger kan niet altijd inzien wat er met zijn gegevens gebeurt. Toch is het belangrijk dat deze gegevens goed beschermt zijn. De Wet Bescherming Persoonsgegevens garandeert dat er zorgvuldig met deze informatie word omgegaan. De voorwaarden van je webwinkel zijn dus zeer belangrijk.