• Al voor €6,95 per maand een complete webwinkel
  • Binnen 24 uur online
  • Best beoordeelde webwinkelaanbieder van NL
  • Al voor €6,95 per maand een complete webwinkel
  • Binnen 24 uur online
  • Best beoordeelde webwinkelaanbieder van NL
Al voor €6,95 per maand een complete webwinkel Binnen 24 uur online Best beoordeelde webwinkelaanbieder van NL

Wet en regelgeving

Wat zijn de wettelijke eisen en voorwaarden voor het hebben van een webwinkel? U bent vereist om je aan te melden bij de belastingdienst als u uw webwinkel meer wilt laten zijn dan een hobbyshop waarmee u wilt bijverdienen. Wanneer u zich aanmeldt als ondernemer bij de belastingdienst wordt u BTW-plichtig. Voor de inkomstenbelasting stelt de Belastingdienst andere voorwaarden dan voor de BTW. Daarom kan het dus zo zijn dat u voor de BTW wel ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet.

In welke gevallen bent u ondernemer voor de BTW?

  • U oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Of u nu wel of niet ingeschreven staat bij de kamer van koophandel maakt niet uit. Ook is het niet van belang of u winst maakt
  • Als u werkt in dienstbetrekking en u daarnaast nog andere werkzaamheden hebt kan u voor die nevenwerkzaamheden als ondernemer voor de BTW worden beschouwt.
  • Als u zelfstandig een zaak exploiteert of een recht om er inkomsten aan te ontlenen

Verkopen aan het buitenland

Als u aan het buitenland producten verkoopt krijgt u ook te maken met een aantal belastingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan invoerrechten en accijns. De BTW regels verschillen per land waarmee u handelt. Voor landen binnen de Europese Unie gelden andere regels dan voor landen buiten de EU.

Webwinkels en de wet

De belangrijkste voorwaarden en wettelijke eisen voor webwinkels staan beschreven in de Wet Verkoop op Afstand, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Elektronische Handel.

Wet verkoop op afstand

Deze wet beschermt consumenten tegen risico’s bij het sluiten van een overeenkomst op aftand, bijvoorbeeld via internet. In deze wet staat ook waar u de consument over moet informeren (de informatieplicht). De consument heeft standaard het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product de koop te annuleren. Dit mag hij zonder toelichting doen. Als u als verkoper niet voldoet aan de informatieplicht heeft de consument een annuleringstermijn van 3 maanden

Wet Elektronische Handel

Deze wet is gemaakt om meer vertrouwen te creëren in het elektronisch handelen. Een belangrijk onderdeel hiervoor zijn informatieverplichtingen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn overal bekend. De gegevens van een gemiddelde burger zijn in honderden bestanden te vinden. Denk hierbij aan de gemeente, belastingdienst of werkgever. Maar ook aan een huisarts, bibliotheek e.d. Heel veel mensen doen mee aan spaaracties, enquêtes of hebben een klantenkaart. De technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om de persoonsgegevens te verwerken. Daardoor kunnen er nieuwe diensten ontwikkelt worden waar een burger voordeel van heeft.

Al deze mogelijkheden kunnen natuurlijk ook een bedreiging vormen voor de privacy. De burger kan niet altijd inzien wat er met zijn gegevens gebeurt. Toch is het belangrijk dat deze gegevens goed beschermt zijn. De Wet Bescherming Persoonsgegevens garandeert dat er zorgvuldig met deze informatie word omgegaan. De voorwaarden van uw webwinkel zijn dus zeer belangrijk.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.